Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2005

Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, μπλα, μπλα μπλα.

Δεν έχω ιδιαίτερη έμπνευση σήμερα, but anyway, κάτι θα γράψω. Λοιπόν, απ΄τα πρωινά μου mail μου έμειναν τα δύο καλύτερα.

An accountant comes home late one day and tells his wife "I was out getting a tattoo."

"A tattoo?" she frowned. "What kind of tattoo did you get?"

"I got a hundred dollar bill tattooed on my penis," he said proudly.

"What the hell were you thinking?" the woman said, shaking her head in disbelief. "Why on earth would an accountant get a hundred dollar bill tattooed on his penis?"

"Well, I like to watch my money grow," he began.

"Once in a while, I like to play with my money."

"I like how money feels in my hand."

"But the best part is, instead of you going out shopping, you can stay right here at home and blow a hundred bucks anytime you want!"

Q. How do you know if you've got a high sperm count?
A. your girlfriend chews before swallowing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου